service

SERVICE

บริษัท ไซเก้นไฮมาค จำกัด เป็นผู้ผลิตและส่งออก ยางรองพื้นรถ ยางบังโคลนรถบรรทุก ยางบังโคลนเข้ารูป ลูกหมากรถสิบล้อ และอะไหล่รถ ISUZU, HINO, NISSAN รวมทั้งรับงานสั่งทำบู๊ซทุกชนิด