ยางปูพื้นถาดลาย WEATHER (ถาดหลัง)

RUBBER MUD TRAY REAR
SIZE : 23-1/2″ x 17-3/4″
Part No. : 102-0200-0701 (Black)