ถาดหลังตระแกรง Insert Plastic (Black)

RUBBER MUD TRAY  REAR
SIZE : 20-1/4″ x 19″
Part No. : 102-0200-0201 (Black)