ยางปูพื้นถาดลาย TIGER (ถาดแค๊ป)

RUBBER MUD TRAY CAB
SIZE : 24-1/2″ x 16″
Part No. : 102-0600-0104 (Black)