เสาหลักนำทาง ยางพารา

เสาหลักนำทาง ยางพารา

Width : 150 mm.

Length : 150 mm.

Height : 1400 mm.

Part No. : 199-0199-0259