เมาแล้วอย่าขับ

  • Description

Product Description

           ยางอัดผ้ายีนส์                                               พีวีซี        

Part No. 105-3200-xxxx                      Part No. 105-3200-xxxx-4

24″ x 30″          24″ x 20″                        24″ x 30″          24″ x 24″

24″ x 24″

……………………………………………………………………………………………………..

.                     สามารถสั่งไซส์ที่ไม่ได้ระบุไว้ได้ อย่างน้อย 50 คู่