เพราะรักจึงจับ

  • Description

Product Description

           ยางอัดผ้ายีนส์                                               พีวีซี        

Part No. 105-3300-xxxx                      Part No. 105-3300-xxxx-4

24″ x 30″          18″ x 22″                        24″ x 30″          24″ x 24″

24″ x 24″          15″ x 16″

……………………………………………………………………………………………………..

.                     สามารถสั่งไซส์ที่ไม่ได้ระบุไว้ได้ อย่างน้อย 50 คู่