ยางโช๊คอัพ N/S CW30, H/N KT725, 920 สิงห์ไฮเทค F18

ยางโช๊คอัพ N/S CW30, H/N KT725, 920 สิงห์ไฮเทค F18

SHOCK ABSORBER GROMMET

8-37518030-0

SIZE : 40-40.5-38.5 x 28.5 x 26 mm.

Part No. : 115-0111-0201