ยางโช๊คอัพ I/S เรียว

ยางโช๊คอัพ I/S เรียว

SHOCK ABSORBER GROMMET

SIZE : 48.5-41 x 25 x 25 mm.

Part No. : 115-0102-1301