ยางเหยียบเบรค – คลัช H/N KM, KL, KT920

BRAKE & CLUTCH PEDAL PAD

Part No. : 133-0211-0200