ยางอุดรูเหล็ก CCR วงรี

147 mm. x 73 mm.

Part No. : 199-0199-0165