ยางอุดรูเหล็ก CCR วงกลม

ยางอุดรูเหล็ก CCR วงกลม

SIZE : 109 mm.

Part No. : 199-0199-0171