ยางรองหลอดด้ายทอผ้า, ยางรองแท่นเครื่องร่อนน้ำแป้ง

ยางรองหลอดด้ายทอผ้า, ยางรองแท่นเครื่องร่อนน้ำแป้ง

RUBBER BUSH SMALL (PLASTIC)

ARM BUSHING (REAR)

Part No. : 199-0199-0043