ยางยึดท่อไอเสีย I/S KB20, KBD

EXHAUST PIPE SUPPORT

Part No. : 113-0102-0101