ยางยึดท่อไอเสีย GENERAL NO.2

EXHAUST PIPE SUPPORT

FDR004 NO.2

Part No. : 113-0199-0201