ยางปูพื้นถาดลาย OCEAN EAGLE (ถาดหลังเก๋งใหญ่)

ยางปูพื้นถาดลาย OCEAN EAGLE (ถาดหลังเก๋งใหญ่)

RUBBER MUD TRAY REAR
SIZE : 21″ x 19-1/2″
Part No. : 102-0200-0107 (Gray)