ยางคันโยกดั้มไฮรอลิค

ยางคันโยกดั้มไฮรอลิค

CUSHION RUBBER

SIZE : 31.5 x 52 mm.

INNER HOLE : 10 x 47 mm.

Part No. : 199-0199-0091