ยางกันลม

CUSHION RUBBER

DYNAPACK 3-1/2″

Part No. : 199-0199-0097