ยางกันกระแทกโช๊คอัพ T/T-4WD, M/B-4WD

ยางกันกระแทกโช๊คอัพ T/T-4WD, M/B-4WD

SHOCK SPRING BUMPER

HEIGHT : 61 mm.

Part No. : 110-1200-0003