ยางกันกระแทกแหนบหลังเตี้ย สกรูสั้น I/S JUMBO FXZ, JCR, ROCKY

ยางกันกระแทกแหนบหลังเตี้ย สกรูสั้น I/S JUMBO FXZ, JCR, ROCKY

REAR SPRING BUMPER

1-53366-026-0 (70 mm.) 1-1/2″

Part No. : 110-0402-0401