ยางกันกระแทกแหนบหลังสูง สกรูสั้น I/S JUMBO FXZ, JCR, ROCKY

ยางกันกระแทกแหนบหลังสูง สกรูสั้น I/S JUMBO FXZ, JCR, ROCKY

REAR SPRING BUMPER

1-53366-045-0 (90 mm.) 1-1/2″

Part No. : 110-0402-0403