ยางกันกระแทกปีกนกบน M/D 1200-1300

ยางกันกระแทกปีกนกบน M/D 1200-1300

SPRING BUMPER UPPER

0662-34-131

Part No. : 110-0105-0201