บู๊ชยางเตเปอร์ SAMMITR

TRAILER TAPER BUSHING

SIZE : 39 x 101

Part No. : 199-0199-0004