บู๊ชยางเตเปอร์ SAMMITR ตัว 2 ชั้น

TRAILER TAPER BUSHING

SIZE : 46-50-57.5 x 75 x 26

Part No. : 199-0199-0041