บู๊ชยางเตเปอร์ SAMMITR ตัวเล็ก แกนเหล็ก

บู๊ชยางเตเปอร์ SAMMITR ตัวเล็ก แกนเหล็ก

TRAILER TAPER BUSHING

SIZE : 47-56.5 x 60 x 33

Part No. : 199-0199-0003