บู๊ชยางปีกนกล่าง T/T HERO, LN40, MIGHTY-X

บู๊ชยางปีกนกล่าง T/T HERO, LN40, MIGHTY-X

ARM BUSHING LOWER

48654-35010

Part No. : 117-0201-0801