บู๊ชยางปีกนกบน I/S TFR2500

ARM BUSHING UPPER

8-94408-840-2

Part No. : 117-0102-0301