บู๊ชคาน (หลัง) H/D CIVIC 88-91, 92-95, 96-98

บู๊ชคาน (หลัง) H/D CIVIC 88-91, 92-95, 96-98

ARM BUSHING (REAR)

52371-SH3-G07

Part No. : 117-0607-0601