ถาดหน้าใหญ่ตระแกรง Insert Plastic (Cream)

ถาดหน้าใหญ่ตระแกรง Insert Plastic (Cream)

RUBBER MUD TRAY  FRONT
SIZE : 20-7/8″ x 28-7/8″
Part No. : 102-0100-0203 (Cream)