ชุดเหล็กยึดพลาสติกบังโคลนรถสิบล้อ ชนิดมียาง รถวอลโว่, สแกนเนีย

ชุดเหล็กยึดพลาสติกบังโคลนรถสิบล้อ ชนิดมียาง รถวอลโว่, สแกนเนีย

FOR MUDGUARD PLASTIC

LONG : 80 cm.

Part No. : 199-0199-0040