ชุดประกอบหนวดกุ้ง N/S 720B, 720D

STRUT BAR BUSHING SET

54476-F0200

Part No. : 111-0203-0301