ชุดประกอบหนวดกุ้ง N/S 620, J15

STRUT BAR BUSHING SET

54481-18000

Part No. : 111-0203-0201