ซุ้มบังโคลนรถ 6 - 10 ล้อ

 • MG-202 (Standard)

  Model : MG-202

  Width : 500 mm.

  Length : 1000 mm.

  Part No. : 104-0000-0700

  (สำหรับรถ 6 ล้อ)

 • MG-P

  Width : 630 mm.

  Length : 1260 mm.

  Part No. : 104-0000-0500

 • MAG-L

  Model : MAG-L

  Width : 600 mm.

  Length : 2650 mm.

  Part No. : 104-0000-0600

 • MG-301 SET

  Model : MG-301 SET

  Width : 600 mm. x Length : 910 mm. (A)

  Width : 600 mm. x Length : 510 mm. (B)

  Part No. : 104-0000-0300

 • MG-401

  Model : MG-401

  Width : 600 mm.

  Length : 1280 mm.

  Part No. : 104-0000-0400

 • MAG-523 TWIN

  Model : MAG-523 TWIN

  Width : 630 mm.

  Length : 2700 mm.

  Part No. : 104-0000-0801

 • MAG-523 TRI

  Model : MAG-523 TRI

  Width : 630 mm.

  Length : 3700 mm.

  Part No. : 104-0000-0800